1. Ga naar Innames, het pilletje onder in uw scherm.
  2. Druk rechtsboven in het scherm op het tabblad Medicijnen.
  3. Selecteer het medicijn waarvan u de fabrikant aan wilt passen.
  4. Klik onder het kopje 'Informatie' op Wijzigen.
  5. Als het medicijn uit onze database komt, krijgt u automatisch een lijst met overige fabrikanten. Selecteer de juiste fabrikant. Als het gaat om een handmatig toegevoegd medicijn, klik dan op Meer Opties, verander de fabrikant en klik op Pas aan.

De fabrikant is nu aangepast terwijl uw medicijnschema intact gebleven is.

Heeft u het antwoord gevonden?