Dan kunt u dit als volgt registreren, zodat uw voorraad wel bijgehouden wordt:

  1. Open MedApp.
  2. Ga naar Innames, het pilletje onder in uw scherm.
  3. Druk op het tabblad Medicijnen, rechtsboven in het scherm.
  4. Selecteer het medicijn dat u in wilt nemen.
  5. Klik op Nu innemen.
  6. Geef het moment eventueel een naam en vul de juiste datum en het tijdstip van inname in. 
  7. Klik onder 'Medicijnen' op het geselecteerde medicijn.
  8. Geef aan hoeveel stuks/eenheden u van dit medicijn inneemt door op + te klikken.
  9. Druk op Ok.
  10. Klik rechtsboven in het scherm op Opslaan. 

Uw inname is nu geregistreerd en van de voorraad afgetrokken. U kunt de inname terugzien in het Schema.

Heeft u het antwoord gevonden?